....

Hoe wij de innovatieve kracht
van organisaties vergroten

..

How we enhance the
innovative power of an organisation

....

 

....

Creatieve intelligentie combineert de vermogens om aan de ene kant informatie snel te verwerken, abstract te redeneren en verschillende soorten informatie te integreren en aan de andere kant nieuwe ideeën te bedenken, in de breedte te denken, verbeelding in te zetten en toekomstige mogelijkheden te kunnen zien. Kort samengevat, het is slimme scheppingskracht.

..

Creative intelligence combines the abilities to process information, reason abstractly and integrate different kinds of information, with the power to generate new ideas, think laterally, use imagination and envision future possibilities. In short, it is smart creative capacity.

.... 

 
 [Dutch]

[Dutch]

 [English]

[English]

 

....

Onze fascinatie is het ontdekken en ontwikkelen van strategieën om meer creatieve intelligentie in organisaties te brengen. Niet op één afdeling of alleen om nieuwe proposities te ontwikkelen, maar in het hele systeem. Wij geloven dat in alle organisaties creatieve intelligentie aanwezig is. Innovatiever worden begint bij toegang krijgen tot dat wat er al is om dat daarna te versterken en te cultiveren. We gebruiken in onze processen de heuristiek voor creatieve intelligentie en zetten verschillende tools in.

(Lees onze blogpost over de heuristiek voor creatieve intelligentie.)

..

We are fascinated by discovering and developing strategies to unlock the creative intelligence of organisations. Not in one department or just to develop new propositions, but in the system as a whole. We believe every organisation possesses creative intelligence. Enhancing this innovative power, starts with gaining access to what is already there, in order to amplify and cultivate it. In our projects we use our heuristic for creative intelligence and apply different tools.

(Read our blog post on the heuristic for creative intelligence.)

....

 
 

Tools

....

We ontwikkelen onze eigen tools, zoals de MuseumQuest, de Kampvuursessie, systemische organisatieopstellingen, de StretchSessie en de Hard Truth Canvas. Daarnaast putten we uit een uitgebreide schatkist aan bestaande methodes en tools, zoals Design Thinking, dialoog, Appreciative Inquiry, Theory U, Innovation Games, Dragon Dreaming en Gamestorming.

..

We develop our own tools, like the MuseumQuest, the Campfire Session, systemic constellations for organisations, the Stretch Session and the Hard Truth Canvas. We draw from a large body of existing methods and tools, like Design Thinking, dialogue, Appreciative Inquiry, Theory U, Innovation Games, Dragon Dreaming and Gamestorming.

....