Creatieve intelligentie

Op dit moment zoeken leiders vaardigheden in mensen als complexe probleemoplossing, kritisch denken, creativiteit, strategisch denken en nieuwsgierigheid. Het zijn deze vaardigheden waarmee mensen - en dus organisaties - de unieke uitdagingen van deze tijd optimaal kunnen benutten.

Want: toekomstbestendig zijn betekent inmiddels dat je voortdurend effectief leert inspelen op de toenemende complexiteit en de groeiende impact van technologische innovaties.

Dit vraagt om fundamenteel andere vaardigheden dan die we tot nu toe hebben gecultiveerd en ingezet.

Organisaties zitten vol slimme mensen, maar hoe zetten we deze intelligentie zo in dat zij aansluit op een steeds veranderende situatie?

We beschouwen deze Smeed hun vaardigheden samen alstot één synergetisch geheel: het menselijk vermogen met verandering om te gaan en er vernieuwing uit vorm te geven.

Wij noemen dit creatieve intelligentie.

Creatieve intelligentie is de samensmelting van intellect en verbeelding, waardoor mensen andere manieren van onderzoek toepassen, problemen grondiger analyseren en met passende complexe oplossingen komen. Het stelt organisaties in staat continu te reageren op verandering.

 
download.png
 


Wij onderzoeken de kenmerken van mensen en processen met creatieve intelligentie en vertalen die naar leertrajecten en -ervaringen.

Om creatieve intelligentie te ontwikkelen moeten mensen grotere gedeelten van hun kennis activeren en ze moeten dit op een andere manier doen dan ze zijn gewend. In ons leertraject doen mensen in een gecontroleerde omgeving ervaring op met dit soort alternatieve andere manieren van probleemvinding, onderzoek en het genereren van oplossingen.

Het resultaat is meer technieken en meer durf in de omgang met verandering. Het innoverend vermogen van de organisatie verbetert en uitdagingen kunnen werkelijk worden benut.

Wat wij doen

  • De creatieve intelligentie van mensen trainen via ons leertraject.

  • De creatieve intelligentie in organisaties versterken via onze sessies, games en quests.

  • De creatieve intelligentie in organisaties verankeren via onze facilitering van innovatieprocessen.

Wat dit oplevert

Voor de organisatie

  • Kostenbesparing dankzij de upskill van bestaande human resources in plaats van werving en selectie.

  • Continuïteit dankzij een houding van voortdurend innoveren en aanpassen.

  • Hoger engagement dankzij een werkbare en inspirerende introductie van de 21st century skills.

Voor de mensen

  • Erkenning van het belang van hun bijdrage aan innovatie, in plaats van een focus op producten en processen.

  • Het ontwikkelen van geïntegreerde deep skills, in plaats van het verbeteren van losse vaardigheden.

  • Grotere zelfredzaamheid dankzij het activeren en ontwikkelen van meer en andere kennis bij het benaderen en oplossen van uitdagingen.