....

Creatieve intelligentie
geeft organisaties
meer innovatieve kracht.

..

Creative Intelligence
enhances the innovative
power of an organisation.

....

....

Bestaande businessmodellen verdampen. Snel kunnen innoveren is nodig om te kunnen omgaan met de nog grotere economische en maatschappelijke veranderingen die er onvermijdelijk aankomen.

..

Existing business models are evaporating. Being able to innovate fast is needed to deal with the even bigger economic and societal changes that are inevitable.

....

....

Creatieve intelligentie stelt organisaties in staat zichzelf naar een hoger plan te brengen en nieuwe mogelijkheden te zien. Het is een andere manier van denken, werken en ervaren.

..

Creative Intelligence enables organisations to gear up and see new possibilities. It’s a different way of thinking, working and experiencing.

....


 

....

"Onze fascinatie...

..

"We are fascinated…

....

....

... ligt bij organisaties en het activeren van hun vermogens om te innoveren. Niet gefocust op alleen een nieuw product of een individueel proces , maar door in het hele systeem anders te denken, anders te doen en anders te ervaren."
..

by organisations and activating their capacity to innovate. Not just by looking for a new product or isolated process, but by systematically thinking, acting and experiencing differently.”

....
Ir. Erwin Elling, co-founder Veld 


Onze oplossingen..Our solutions

....

Wij helpen organisaties om creatieve intelligentie in te zetten voor fundamentele innovatie, strategie en groei. We hebben daarvoor verschillende oplossingen ontwikkeld. Daarnaast bieden we maatwerk workshops en trajecten.

..

We support organisations who want to use creative intelligence for fundamental innovation, strategy and growth. We have developed a variety of solutions for this. We also offer bespoke workshops and processes. 
....

 
scout.png

....

Een inspirerende workshop. We krijgen met elkaar de definitie van creatieve intelligentie helder, we brengen samen methodisch in kaart waar in de organisatie creatieve intelligentie aanwezig is en waar de belangrijkste verbeterpunten zitten. 

1 dag. Maximaal 12 deelnemers.

..

An inspiring workshop. We gain clarity on the definition of creative intelligence, we methodically map where creative intelligence resides within the organisation and where we can find the most important points of improvement.

1 day. max. 12 participants

....

explore.png

....

Een gericht intensief programma waarin we de creatieve intelligentie in de organisatie versterken. We wisselen bijeenkomsten en zelfstandig werken af, ontdekken waar creatieve intelligentie aanwezig is en versterken die op het gebied met de meeste potentie of de grootste behoefte.

4 weken. 4 sessies, onderzoek (journaling, veldwerk) en experimenten.

..

An intensive programme in which we will reenforce the creative intelligence in the organisation. We iterate between meetings and independent work, discover where creative intelligence is present and amplify it in the areas with the greatest potential or relevance. 

4 weeks. 4 sessions, research (journaling, fieldwork) and experiments

....

quest.png

....

Een diepgaande samenwerking waarin we de creatieve intelligentie in de organisatie activeren en bestendigen. We betrekken de gehele organisatie en onderzoeken samen het hele systeem. We werken methodisch aan een transformatie van de organisatie en een verandering van mindset.

Vanaf 6 maanden. Combinatie van sessies, war rooms en zelfstandig werk.

..

A comprehensive collaboration in which we will active and substantiate the creative intelligence in the organisation. We engage the entire organisation and explore the whole system. We methodically work towards a transformation of the organisation and a change of mindset.

6 months or more. A combination of sessions, war rooms and independent activities. 

....

leadership.png

....

We begeleiden leiders van organisaties die hun creatieve intelligentie willen vergroten. We werken aan visieontwikkeling en strategie. Daarnaast maken we een bespoke programma voor de leider in kwestie. Denk hierbij aan journaling, serious games, quests en (geheime) opdrachten.

Looptijd in overleg. 1 op 1 begeleiding.

..

We support leaders who want to grow and cultivate their own creative intelligence and that of their organisation. We will be working on vision and strategy. Besides that we will create a bespoke programme, for example including journaling, serious games, quests and (secret) assignments.

Run-time: to be decided

....


Over ons..About us

Veld organisatieontwikkeling is opgericht door Erwin Elling en Annedien Hoen. .. Veld organisational development was founded by Erwin Elling and Annedien Hoen.

 
Erwin2b.gif

ir. Erwin Elling (1982)

....

Strateeg en begeleider van groepsprocessen. Hij studeerde Bedrijfsinformatietechnologie en Human Media Interaction op een technische universiteit. Hij vulde zijn opleidingen aan met uitstapjes psychologie, industrieel ontwerpen en een kunstacademie minor.

Hij (bege)leidde vele klanten en creatieve teams bij het ontwikkelen van waardevolle diensten, producten en organisatorische transities.

De combinatie van management, organisatiekunde, techniek, kunst, design en mensen is een krachtenveld waarin hij zich thuisvoelt.

..

Strategist and facilitator of group processes. He studied Business Information Technology and Human Media Interaction at a Technical University. He complemented his education with courses in psychology, industrial design and an art school minor.

He helped many clients and creative teams in developing relevant services, products and manage their organisational transitions.

The combination of management, organisational behavior, technology, art, design and people is a force field in which he feels at home.

....

...."Erwin denkt mee, is deskundig, enthousiast en een prettige persoonlijkheid. Je hebt adviseurs die direct alle toeters en bellen uit de kast trekken, die later niet nodig blijken. Erwin niet. Eerst naar de kern, luisteren, terugkoppelen en later evalueren.”..“Erwin offers input, is experienced, enthusiastic and is very likable. There are consultants who will immediately pull out all kinds of bells and whistles, that turn out to be useless. Erwin doesn’t do this. He finds the core of the issue, he listens, checks what he has found and evaluates in a later stage.”....
– Saskia Benner, ArtEZ
static1.squarespace.png

Annedien Hoen (1974)

....

Denker, duider, auteur en paradigmapionier. Ze heeft snel in de gaten wat ontwikkelingen (gaan) betekenen voor organisaties. Ze is als polymath breed geïnteresseerd en integreert haar ervaring en kennis in visies en methodes die organisaties vooruithelpen. Het is haar passie om door diepere lagen te navigeren, te zien wat er speelt en deze kennis toepasbaar te maken. 

Ze heeft ruimschoots ervaring met creatief-strategische processen.

..

Thinker, author and paradigm pioneer. She’s fast to understand what developments (are going to) imply for organisations. As a polymath she has is interested in a broad range of topics and integrates her experience and knowledge in visions and methods that are useful for organisations. It is her passion to navigate through the deeper layers of life, see what is going on and come up with practical applications for this knowledge.

She has a lot of experience initiating and managing both creative and strategic processes. 

....

....“Al meer dan tien jaar slaagt Annedien er in om de aangever te zijn van alle cruciale dingen waarmee ik mezelf de afgelopen jaren zichtbaar heb gemaakt.”..“For more than ten years Annedien Hoen has managed to be the one who introduced me to all the crucial topics that now make up my body of knowledge.”....
– Martijn Aslander, ....spreker en auteur..speaker and author....
...."Annedien is bijzonder: een razendsnelle denker, scherp analyticus, zeer sensitief, een goed strategisch speler, inventief, respectvol en nog een erg leuk mens ook."..“Annedien is extraordinary: an extremely fast thinker, sharp analytical skills, is very sensitive, a savvy strategic player, inventive, respectful and last but not least; she’s a very nice person.”....
– Mieke Conijn, ....directeur Kunstenlab..CEO of Kunstenlab....